Wymagania programu

Wymagania ogólne:

  • Aktywne połączenie z siecią internet
  • W przypadku systemów firewall należy umożliwić aplikacji dostęp do łącza internetowego

Wymagania techniczne programu:

  • System Windows XP (lub kompatybilny)
  • Program nie wymaga wielu zasobów (chwilowo brak danych dot. ograniczeń)
  • Szybkość działania zależy od przepustowości łącza internetowego

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt.